Αναζήτηση άρθρων, δελτίων Τύπου, κλπ
Ελληνικό Κοινοβούλιο
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΕΡΩΤΗΣΗ για τη διεύρυνση του προγράμματος σχολικών γευμάτων στον Νομό Κιλκίς
5
12
·
2019
5
·
12
·
2019

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ.κ. Υπουργούς

Εργασίας  

Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: Διεύρυνση του προγράμματος σχολικών γευμάτων στις σχολικές μονάδες του Νομού Κιλκίς

 

Το πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα» είναι ένας θεσμός που εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων που συμμετέχουν, στο πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής και συντελεί στην μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού και στη βελτίωση των παιδαγωγικών και γνωστικών αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Στην Ελλάδα ξεκίνησε να υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το 2016, σε Δημοτικά Σχολεία των Δήμων Περάματος Αττικής, Τρικκαίων και Καβάλας, ως εθνικό πρόγραμμα ενταγμένο στον κρατικό προϋπολογισμό.

Κατά το σχολικό έτος 2016-17 επεκτάθηκε στα δημοτικά σχολεία 7 Δήμων του Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των Δήμων Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Βόλβης, Δέλτα, Κορδελιού - Ευόσμου, Νεάπολης -Συκεών, Παύλου Μελά και Χαλκηδόνος Φ.14/2929/5544/Δ1/12-01-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 324τ.Β΄/8-2-2017) με θέμα «Επέκταση του προγράμματος ‘’Σχολικά Γεύματα’’».

Με την υπ΄ αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/21-03-2017Υ.Α. (Β΄1115) έγινε τροποποίηση της παραπάνω υπουργικής απόφασης και προστέθηκαν δημοτικά σχολεία και του Δήμου Λαγκαδά.

Για τη φετινή χρονιά το πρόγραμμα εγκρίθηκε για 1227 Δημοτικά Σχολεία σε όλη τη χώρα (ΦΕΚ 3210B’/22-8-19).

Η απόφαση αυτή δεν έχει συμπεριλάβει καμία από τις σχολικές μονάδες του νομού Κιλκίς, παρότι ο Νομός Κιλκίς πληροί τα κριτήρια σύμφωνα με τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. που αυτά αφορούσαν:

·        Δήμους με πληθυσμό άνω των 17.000 κατοίκων

·        Δήμους με ποσοστό συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» άνω του 5%

·        Δήμους με ποσοστό ανεργίας άνω του 7%

Επιπλέον, πάλι σύμφωνα με τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε όποιες περιοχές υπήρχαν αιτήματα από Δήμους για ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Ο Νομός Κιλκίς είναι μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από χαμηλά εισοδήματα, ανεργία και μεταναστευτικές ροές, σχολικά τμήματα με πρόσφυγες και σήμερα είναι από τους πιο ταλαιπωρημένους νομούς της χώρας. Για αυτό χρειάζονται δράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης.  

Επειδή στον Νομό Κιλκίς υπάρχουν όλα εκείνα τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, που καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος.

 

Ερωτώντα ιοι κ.κ. Υπουργοί

  1. Οι Δήμοι Κιλκίς και Παιονίας υπέβαλαν αίτημα για την εφαρμογή του  προγράμματος «Σχολικά γεύματα» για τη φετινή σχολική χρονιά, και αν ναι, ποιος ο λόγος να μην ικανοποιηθεί το αίτημά τους, δεδομένης και της αύξησης της πίστωσης από 54.200.000€, στα 73.500.000€ για τη σχολική χρονιά 2019-2020;
  2. Προτίθενται να διευρύνουν το  πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» και σε σχολικές μονάδες του Νομού Κιλκίς εφόσον πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια;
  3. Εάν ναι, προτίθενται να προχωρήσουν στην διεύρυνσή του στις σχολικές μονάδες των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας από την σχολική περίοδο 2019-2020, ώστε να μη χαθεί η τρέχουσα σχολική χρονιά και μέσω του θεσμού να υποστηριχθούν άμεσα οι μαθητές και οι οικογένειές τους;
  4. Εάν όχι, με ποιόν τρόπο, ποια διαδικασία και από ποιους φορείς θα πρέπει να γίνει για να ενταχθούν τα σχολεία του Ν. Κιλκίς στο πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα» τουλάχιστον από τη σχολική χρονιά 2020-2021;

Η ερωτώσα βουλευτής

 

 

Αγαθοπούλου Ειρήνη - Ελένη