Αναζήτηση άρθρων, δελτίων Τύπου, κλπ
Γραφείο Τύπου
Δελτία Τύπου
Δήλωση με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για τις Γυναίκες της Υπαίθρου
16
10
·
2020
15
·
10
·
2020

Οι γυναίκες αγρότισσες ανέκαθεν, σε όλον τον κόσμο, διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στη γεωργία, στην επισιτιστική ασφάλεια και στη διατροφή, στη διαχείριση της γης και των φυσικών πόρων, στις αγροτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, οι γυναίκες αγρότισσες αποτελούν το ¼ του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελούν το 43% του εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα.

Στην περίοδο της πανδημίας και των αυστηρών μέτρων που επιβλήθηκαν,  βρέθηκαν και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Συνεισέφεραν με την μη αμειβόμενη εργασία τους, με την αύξηση της  αθέατης οικιακής εργασίας, με την συνεχή και αδιάλειπτη τροφοδότηση της αλυσίδας ανεφοδιασμού.

Σύμφωνα πάλι με στοιχεία του ΟΗΕ, γυναίκες αγρότισσες από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη, στην Κίνα, στην Ινδία, στην Λ. Αμερική, οργανώθηκαν και αναπροσάρμοσαν τη δουλειά τους, εφαρμόζοντας στην πράξη την κοινωνική αλληλεγγύη, παράγοντας μάσκες, απολυμαντικά χεριών και  παρέχοντας φρέσκο φαγητό μέσω κουζινών της κοινότητας, προσφέροντας οικονομικές και πρωτίστως κοινωνικές και κοινοτικές υπηρεσίες, διασφαλίζοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο την επιβίωση των ασθενέστερων οικονομικά και των ευπαθών, ευάλωτων ομάδων. Στην Ελλάδα αντίστοιχα είναι αξιέπαινη η προσπάθεια γυναικών, ατομικά και συλλογικά να συνεισφέρουν  στην κοινότητα, σε αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, αναπροσαρμόζοντας τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Ωστόσο παραμένει γεγονός αναμφισβήτητο ότι η συνεισφορά σε όλα τα πεδία της γυναίκας αγρότισσας δεν έχει εκτιμηθεί και αναγνωριστεί ως οφείλει. Οι γυναίκες της υπαίθρου εργάζονται κάτω από δυσμενείς συνθήκες, οι υποδομές και οι υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την διαβίωσή τους. Οι αγρότισσες στην πλειοψηφία τους στερούνται το προσωπικό τους εισόδημα, την κάλυψη της άμεσης κοινωνικής ασφάλισής τους & τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Ακόμα και στην περίπτωση που οι αγροτικές δραστηριότητες των αγροτισσών θεωρηθούν εργασία, τότε έρχονται αντιμέτωπες με την ακούσια μερική απασχόληση, το μισθολογικό χάσμα σε σχέση με τους άνδρες αγρότες, την περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τις λίγες επιχειρηματικές δυνατότητες.

Φέτος, λοιπόν, η Διεθνής Ημέρα των Γυναικών της Υπαίθρου συμπίπτει με την ανάγκη ενίσχυσης και στήριξης των αγροτισσών στο πλαίσιο της πανδημίας, ως ελάχιστη προϋπόθεση τόσο για την οικονομική χειραφέτησή τους, όσο και για την βιώσιμη ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής.

Η διαβίωση των αγροτισσών συνδέεται άμεσα με το φυσικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή γι’ αυτό θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην πράσινη αγροτική οικονομία, στην αειφορία, στην διασφάλιση των εργασιακών και ιδιοκτησιακών και δικαιωμάτων των γυναικών αγροτών.

Η ΓΓΙΦ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των γυναικών που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, βοηθώντας τες να δημιουργήσουν γυναικείους συνεταιρισμούς και να μπουν δυναμικά στην αγροτική αγορά. Μάλιστα, η έκδοση του βιβλίου «Η Ελληνίδα Αγρότισσα – αποτύπωση της συμμετοχής, προβλήματα, προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον αγροτικό τομέα και την ελληνική ύπαιθρο», τον Μάιο του 2018, αποτέλεσε και αποτελεί σημαντικό βοήθημα για την χάραξη πολιτικής στον τομέα αυτό. Το ζητούμενο είναι να θέλει κανείς να το αξιοποιήσει. Και η σημερινή Κυβέρνηση και ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν φαίνεται να γνωρίζει καν την ύπαρξή του.