Αναζήτηση άρθρων, δελτίων Τύπου, κλπ
Κοινωνική δράση
Κομματική δραστηριότητα
Επίσκεψη στα Κέντρα Κοινότητας Κιλκίς και Παιονίας
23
9
·
2021
21
·
9
·
2021

Τα Κέντρα Κοινότητας Κιλκίς και Παιονίας επισκέφθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε η βουλεύτρια Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Ειρήνη Αγαθοπούλου. Οι δομές αυτές, που δημιουργήθηκαν από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αποδείχθηκαν κομβικής σημασίας για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής πολιτικής και έγιναν σημεία αναφοράς των πολιτών κατά την περίοδο της πανδημίας, ως κέντρα συντονισμού και οργάνωσης της κοινωνικής δουλειάς για βοήθεια πάσης φύσεως προς τους πολίτες.

Η βουλεύτρια Κιλκίς, έχοντας την ευκαιρία να συνομιλήσει με την προϊστάμενη της Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κιλκίς, κ. Ξάκη Στυλιανή, τον προϊστάμενο της Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Παιονίας, κ. Απόστολο Καραγιαννόπουλο και τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στα δύο Κέντρα Κοινότητας, ενημερώθηκε για το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχουν οι δομές, για τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των πληθυσμών της κάθε περιοχής που εξυπηρετούν, αλλά και για τις ανησυχίες των εργαζομένων για το εάν οι δομές θα συνεχίσουν το έργο τους και στη νέα περίοδο του ΕΣΠΑ, 2021-27, εάν θα ενισχυθούν με νέο, απαραίτητο προσωπικό και εάν οι εργαζόμενοί τους θα εξομοιωθούν ως προς τα εργασιακά τους δικαιώματα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους των δήμων όπου εντάσσονται (άδειες μητρότητας, κλπ).

Η Ειρήνη Αγαθοπούλου, αναλύοντας τον σχεδιασμό που είχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τα Κέντρα Κοινότητας, αλλά και για τη δημιουργία ενός συνόλου κοινωνικών υπηρεσιών υπό την ομπρέλα των δήμων, τόνισε την σπουδαιότητα της ένταξής τους στη νέα χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και την συνέχιση της λειτουργίας τους, καθώς έχουν πετύχει να γίνουν σημείο αναφοράς για τους πλέον ευπαθείς, κοινωνικά και οικονομικά, πολίτες. Δήλωσε την αντίθεσή της και την αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με την πρόθεση της Κυβέρνησης να τα συγχωνεύσει με άλλες υπηρεσίες των Δήμων και διαβεβαίωσε ότι από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ θα γίνουν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες να διασφαλιστεί η συνέχιση και διεύρυνση του έργου των δομών και η προώθηση των αιτημάτων του προσωπικού για πλήρη εργασιακά δικαιώματα.