Αναζήτηση άρθρων, δελτίων Τύπου, κλπ
Ελληνικό Κοινοβούλιο
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Πρόσληψη 1300 Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, αλλά πόσες γυναίκες;
7
4
·
2020
6
·
4
·
2020

Το ερώτημα αυτό έθεσε η Βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Ειρήνη Αγαθοπούλου με την ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Την ερώτηση, αφορμή της οποίας υπήρξε η προκήρυξη που ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες και λήγει στις 10 Απριλίου, συνυπογράφουν άλλοι 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η προκήρυξη μεταξύ άλλων κριτηρίων βαθμολογίας έθετε και το εξής: «50 μόρια στον υποψήφιο οποιασδήποτε κατηγορίας που έχει υπηρετήσει ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως επαγγελματίας οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή ως έφεδρος αξιωματικός ή στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά».

Ωστόσο το συγκεκριμένο κριτήριο, όπως επισημαίνουν οι βουλευτές στην ερώτησή τους, συνιστά μορφή αθέμιτης διάκρισης κατά των γυναικών σύμφωνα με τα άρ.11 παρ.1 και αρ.2 του Ν.3896/2010 και απαγορεύεται ρητά, δεδομένου ότι η θητεία τόσο στις Ειδικές Δυνάμεις Ενόπλων Δυνάμεων όσο και στην Προεδρική Φρουρά αφορά στην συντριπτική τους πλειοψηφία άνδρες.

Παράλληλα, με βάση την προκήρυξη, η δυνατότητα επέκτασης του χρόνου πρόσληψης κατά  πέντε επιπλέον έτη δυσχεραίνει περαιτέρω την πρόσληψη των γυναικών  σε βάθος πενταετίας.

Ζητείται από τον Υπουργό να απαντήσει  αν  τέτοιου είδους κριτήρια προωθούν την ισότητα των φύλων, δημιουργούν ίσες ευκαιρίες πρόσληψης μεταξύ ανδρών και γυναικών ή αντιβαίνουν στο νομοθετικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ίσης πρόσβασης και μεταχείρισης στην απασχόληση και εργασία. Επιπλέον, θα πρέπει να απαντήσει πόσες γυναίκες προσλήφθηκαν έως τώρα ως εποχικοί πυροσβέστες με τα συγκεκριμένα κριτήρια και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο προκειμένου να άρει ρυθμίσεις σαν κι αυτήν, που υπονομεύουν το δικαίωμα των γυναικών στην απασχόληση και τις ίσες ευκαιρίες.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης