Αναζήτηση άρθρων, δελτίων Τύπου, κλπ
Ελληνικό Κοινοβούλιο
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Ερώτηση για χορήγηση δωρεάν selftest για όσους/ες φοιτούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
18
1
·
2022
17
·
1
·
2022

«Απουσία πρόβλεψης για χορήγηση δωρεάν selftest για όσους/ες φοιτούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας βάσει των εκδοθεισών ΚΥΑ»


Την απουσία πρόβλεψης για χορήγηση δωρεάν selftest για όσους/ες φοιτούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας βάσει των εκδοθεισών ΚΥΑ, με ερώτησή της επισήμανε η Βουλεύτρια Κιλκίς του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ειρήνη Αγαθοπούλου προς την Υπουργό Παιδείας και με την συνυπογραφή 45 βουλευτών και βουλευτριών.

Συγκεκριμένα, στην  ερώτησή της τονίζεται η σημαντικότητα του ρόλου που διαδραματίζουν τα Σχολεία της Δεύτερης Ευκαιρίας, (ΣΔΕ), από την έναρξη της λειτουργίας τους για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, σημαντικότητα η οποία οφείλει να στηρίζεται κα εμπράκτως από το Υπουργείο Παιδείας. Κάτι που ωστόσο δεν διαπιστώνεται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, αφενός γιατί υπάρχουν βασικά ανεπίλυτα προβλήματα που δυσχεραίνουν την λειτουργία τους, όπως επισημαίνουν και οι διευθυντές  των ΣΔΕ με τις επιστολές τους και οι εκπαιδευόμενοι/ες σε αυτά, και  αφετέρου γιατί ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας η παράβλεψη στις εκδοθείσες ΚΥΑ, ως προς την χορήγηση δωρεάν αυτοδιαγνωτικών τεστ θέτει σε κίνδυνο την υγεία των εκπαιδευομένων, λειτουργεί άνισα σε βάρος τους και αυξάνει την εκροή τους από το εκπαιδευτικό περιβάλλον, άρα και του κοινωνικού αποκλεισμού, απαξιώνοντας εν τέλει την λειτουργία των ΣΔΕ.

Για το λόγο αυτό, τίθενται μια σειρά ερωτημάτων που αφορούν τόσο στην άρση της αδικίας των μαθητών/τριών των ΣΔΕ και στην ανάγκη δωρεάν παροχής εξίσου των αυτοδιαγνωστικών τεστ, όσο και σε μια σειρά μέτρων που οφείλουν να προωθηθούν για την ενίσχυση των ΣΔΕ και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ερώτησης στο σύνδεσμο