Αναζήτηση άρθρων, δελτίων Τύπου, κλπ
Ελληνικό Κοινοβούλιο
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Κατάθεση επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.) ως Κοινοβουλευτική Αναφορά
1
11
·
2021
25
·
10
·
2021

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: “Επιστολή της ΕΣΠΕΕ Κιλκίς για τα θέματα του στρατιωτικού προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς”

Η Βουλεύτρια Κιλκίς κ. Ειρήνη – Ελένη Αγαθοπούλου καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας ως αναφορά την επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.) η οποία έχει ως θέμα την ανάδειξη των θεμάτων του στρατιωτικού προσωπικού της ΠΕ Κιλκίς. Σύμφωνα με την επιστολή, οι αυξημένες υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες δεν είναι εναρμονισμένες με την χαμηλή μοριοδότηση της Φρουράς Κιλκίς. Τονίζεται, επίσης, η υποστελέχωση σε μόνιμο και στρατεύσιμο προσωπικό της 71ης Α/Μ Ταξιαρχίας καθώς και το γεγονός ότι στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων δεν έχει καταβληθεί το επίδομα νυχτερινής απασχόλησης, όπως έχει θεσμοθετηθεί το 2017.  

Επισυνάπτεται έγγραφο με τα αναφερόμενα σχετικά.

Παρακαλούμε για τις επείγουσες και αναγκαίες ενέργειες σας καθώς και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Η Καταθέτουσα Βουλεύτρια

Ειρήνη - Ελένη Αγαθοπούλου