Αναζήτηση άρθρων, δελτίων Τύπου, κλπ
Ελληνικό Κοινοβούλιο
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Κοινοβουλευτική Ερώτηση: Αποδοχή και προώθηση έμφυλων διακρίσεων σε βάρος γυναικών ιατρών από το Υπουργείο Υγείας
27
9
·
2021
27
·
9
·
2021

Με πρωτοβουλία της αν. τομεάρχισσας Δικαιοσύνης, αρμόδιας για θέματα Ισότητας, Ε. Αγαθοπούλου, και τις  συνυπογραφές  των Τομεαρχών Υγείας, Α. Ξανθού  και Εργασίας,  Μ. Ξενογιαννακοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε ερώτηση σχετικά με τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν δημόσια τις προηγούμενες ημέρες για την σεξιστική και άκρως αναχρονιστική απόφαση του Υπουργείου Υγείας σε βάρος γυναίκας ιατρού και μητέρας δύο παιδιών. Η ιατρός, υποψήφια για θέση επιμελητή/ριας Β’ κλάδου ΕΣΥ, απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΣΕΠ) με την αιτιολογία ότι έχει δύο μικρά παιδιά και «προσπαθεί να προσαρμόσει την επαγγελματική ζωή της στο πλαίσιο που θέτει η οικογενειακή ζωή». Την απόφαση αυτή φαίνεται να προσυπογράφει και η αν. Υπουργός Υγείας, κ. Μίνα Γκάγκα, αφού απέρριψε την επανεξέταση της κρίσης του ΣΕΠ με την αιτιολογία ότι «δεν προέκυψαν λόγοι αναπομπής του ανωτέρου πρακτικού».

Οι βουλεύτριες και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζουν ότι η παραπάνω συμπεριφορά όχι μόνο συνιστά έμφυλη διάκριση βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, αλλά και αποτελεί βαθιά σεξιστική αντίληψη σε βάρος των εργαζόμενων γυναικών. Το Υπουργείο Υγείας και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομιμοποιούν θεσμικά και στοχοποιούν τις γυναίκες, μητέρες εργαζόμενες ως ανεπαρκείς στην τέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων διαιωνίζοντας κατά αυτό τον τρόπο πατριαρχικές αντιλήψεις και έμφυλα στερεότυπα.

Η ερώτηση των τριών τομεαρχών απευθύνεται στα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας και ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί εάν επιβεβαιώνουν το γεγονός, εάν κατανοούν ότι αυτό αντιβαίνει στην υφιστάμενη ισχύουσα νομοθεσία για την αρχή ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην εργασία, με ποιον τρόπο προτίθενται να επανορθώσουν στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και να διασφαλίσουν στο μέλλον την ισότιμη μεταχείριση των υποψήφιων ανδρών και γυναικών, προλαμβάνοντας ανάλογες πρακτικές που διαιωνίζουν τις έμφυλες ανισότητες.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ερώτησης εδώ