Αναζήτηση άρθρων, δελτίων Τύπου, κλπ
Γραφείο Τύπου
Δελτία Τύπου
Δήλωση για τη μη λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων ΓΕΛ Ν. Κιλκίς
4
12
·
2019
15
·
10
·
2019

Κιλκίς, 21 Οκτωβρίου 2019. Ένας μήνας και πλέον από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και κάποιοι μαθητές αντιμετωπίζονται ως μαθητές δεύτερης κατηγορίας καθώς ακόμα δεν έχουν εγκριθεί τα ολιγομελή τμήματα προσανατολισμού της Γ’ Τάξης των Γενικών Λυκείων Νέου Αγιονερίου, ΣΣ Μουριών και Ευρωπού.

Το Υπουργείο δεν έχει ξεκαθαρίσει τον σχεδιασμό του γι’ αυτούς τους μαθητές. Η μη λειτουργία των παραπάνω τμημάτων θα τους οδηγήσει στην καθημερινή μετακίνηση τους σε γειτονικά σχολεία, είτε γειτονικών χωριών είτε γειτονικών δήμων, δυσχεραίνοντας έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία. Όμως σημαντικός παράγοντας είναι ότι ακόμα καιγι’ αυτή τη μετακίνηση δεν υπάρχει πρόβλεψη από το Υπουργείο.

Καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο να πάρει την πολιτική απόφαση και να στηρίξει τα δημόσια σχολεία έμπρακτα. Τονίζεται ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι πρόκειται γιαπαραμεθόριες περιοχές, ένα θέμα ευαίσθητο, καθώς οι κάτοικοι εκεί είναι αυτοίπου δίνουν ζωή στα ακριτικά μας χωριά και αξίζουν να έχουν την δυνατότητα ναστέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο χωρίς να υφίστανται την όποια ταλαιπωρία.Τέλος, καλούμε τον κ. Γεωργαντά μετά την δέσμευση του για λειτουργία όλων τωνολιγομελών τμημάτων του νομού, ακόμα και με ένα μαθητή, να προχωρήσει και σεπράξεις.

Ολιγομελήτμήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν κάθε χρονιά, ειδικά σε ακριτικούςνομούς σαν το Κιλκίς. Τα δημόσια σχολεία αποτελούν την επένδυση που πρέπει νακάνει κάθε κυβέρνηση για το μέλλον με όρους πολιτικούς και κοινωνικούς και όχιμόνο με όρους management.