Αναζήτηση άρθρων, δελτίων Τύπου, κλπ
Γραφείο Τύπου
Δελτία Τύπου
Ο «Φιλόδημος» άφησε εποχή είτε σας αρέσει είτε όχι, κ. Θεοδωρικάκο
23
6
·
2020
23
·
6
·
2020

Ο Υπουργός Εσωτερικών, κατά την επίσκεψή του στο Κιλκίς, παρουσίασε το  «νέο» χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση έργων στους Δήμους Κιλκίς και Παιονίας. Ο κ. Θεοδωρικάκος αντί να δώσει απαντήσεις για την οικονομική δυσχέρεια των δήμων μετά την πανδημία αρκέστηκε μόνο στην βάφτιση του προγράμματος «Φιλόδημος» σε «Αντώνης Τρίτσης».

Τα έργα που παρουσιάστηκαν ως «νέα» όχι μόνο είχαν εξασφαλίσει την χρηματοδότησή τους μέσω του «Φιλόδημου» αλλά τα περισσότερα είναι είτε ήδη δημοπρατημένα είτε στο στάδιο της υπογραφής της σύμβασης. Και φυσικά, για όλα τα έργα υπάρχουν και οι αντίστοιχες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων σε Κιλκίς και Παιονία.

Μετά από πολλά χρόνια οικονομικής ξηρασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την περίοδο διακυβέρνησής του εφάρμοσε ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την χρηματοδότηση των δήμων, συνδυάζοντας τα πετυχημένα προγράμματα «Φιλόδημος Ι και ΙΙ» και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η καθολική αποδοχή που συνάντησε από τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους πολίτες είναι η καλύτερη μαρτυρία για την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων.

Παραδείγματα μεγάλων έργων στους δύο δήμους του Κιλκίς τα οποία είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι, με εξασφαλισμένη την χρηματοδότησή τους είναι οι «Αγωγοί όμβριων αντιπλημμυρικής προστασίας Κιλκίς» στον Δήμο Κιλκίς συνολικού προϋπολογισμού 2.026.220,78 € (ΑΔΑ: 616ΧΟΛΚ8-ΗΛΡ), η «Κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Αγίου Πέτρου - Βαφειοχωρίου και Ποντοηράκλειας Δήμου Παιονίας» συνολικού προϋπολογισμού 2.862.615,98 € (ΑΔΑ: ΩΙΔΟ465ΧΘ7-4ΤΧ) και άλλα, με συνολικό προϋπολογισμό 8.660.760,70€. Αναλυτικά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα προς δημοσιοποίηση.

Εκτός όμως από το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι – το οποίο ο κ. Θεοδωρικάκος μετονόμασε σε Αντώνης Τρίτσης – την περίοδο 2015-2018, με το Φιλόδημος ΙΙ οι Δήμοι Κιλκίς και Παιονίας ωφελήθηκαν με έργα ύψους 1.407.700€ που έχουν ήδη υλοποιηθεί, αλλά και άλλα, όπως το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Κιλκίς (KilkisOpenMall) συνολικού προϋπολογισμού 1.849.416,06€, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΩΛΔΑ465ΧΙ8-Ψ9Ξ), που είναι προς δημοπράτηση. Οι πρώην και νυν τοπικοί άρχοντες είναι οι καταλληλότεροι να επαληθεύσουν όλα τα παραπάνω.

Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Θεοδωρικάκος αντί να κάνουν φιέστες και βαφτίσια, αλλά και να παραπληροφορούν σχετικά με την ύπαρξη ή μη κονδυλίων – ίσως δεν ξέρουν πώς λειτουργούν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις (π.χ. ΕΣΠΑ) – οφείλουν να απαντήσουν για το πάγωμα των έργων στους δήμους όλο αυτό το διάστημα και για την επιστροφή στις αδιαφανείς διαδικασίες για τις οποίες έχουν δεχτεί τις καταγγελίες διαφόρων δημάρχων.

Η κυβέρνηση επιλέγει την επικοινωνία και όχι την ουσία για την τοπική αυτοδιοίκηση και το αποτέλεσμα αυτού είναι να γυρίσει την χώρα πίσω, υποστηρίζοντας την αδιαφάνεια και την συνδιαλλαγή και υιοθετώντας στρεβλά μοντέλα ανάπτυξης. Ας είμαστε τουλάχιστον ευχαριστημένοι που δεν κατήργησαν τον Φιλόδημο, απλά τον ξαναβάπτισαν.