Αναζήτηση άρθρων, δελτίων Τύπου, κλπ
Ελληνικό Κοινοβούλιο
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Περικοπή αδειών το «δώρο» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους νεοπροσλαμβανόμενους εκπαιδευτικούς
27
8
·
2020
27
·
8
·
2020

Πενήντα δύο βουλευτές/τριες της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, κατόπιν πρωτοβουλίας των Βουλευτών Ν.Φίλη, Ε.Αγαθοπούλου, Σ.Βαρδάκη και Α.Χαρίτση,  κατέθεσαν σήμερα ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Κεραμέως, για την περικοπή αδειών των νεοπροσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών με την αρ. αριθμ. 108357/Ε3/21-8-2020  εγκύκλιο.  Βάσει της εγκυκλίου ορίζεται ότι: «…η διάρκεια της άδειας ανατροφής στην περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος κατά τον χρόνο διορισμού του/της  έχει ήδη τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών, ποσοτικώς περιορίζεται  και κατά συνέπεια, εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που κατά την ημερομηνία διορισμού του/της έχει τέκνο άνω των δύο ετών δεν δικαιούται άδεια ανατροφής…»

Στην  ερώτησή τους οι βουλευτές/τριες αναφέρουν πως, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν βρίσκει έρεισμα σε κάποια νομοθετική διάταξη, τουναντίον μάλιστα, απέχει τόσο από την υπ.αριθ. 64/2008 γνωμοδότηση του ΝΣΚ που δέχεται το όριο ηλικίας των τεσσάρων ετών του τέκνου, ως προς την παροχή άδειας ανατροφής μειωμένου ωραρίου, όσο και από την  διάταξη του άρθρου 53 του υπαλληλικού κώδικα, που ορίζει ότι: «Ο χρόνος εργασίας του υπάλληλου που είναι γονέας μειώνεται κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών». Παράλληλα η εν λόγω ρύθμιση αντίκειται στο βασικό δικαίωμα των εργαζόμενων  γονιών, ανδρών και γυναικών,  να λαμβάνουν άδειες ανατροφής τέκνων, μέχρι μιας ορισμένης ηλικίας αλλά και στην  προστασία της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας, ως υποχρέωση του Κράτους. Η περικοπή άδειας ανατροφής τέκνου αντιβαίνει επίσης στην συνταγματική αρχή της ισότητας, δεδομένου ότι, οφείλει να τηρηθεί ό,τι νομοθετικά ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους και για τους εκπαιδευτικούς. Με βάση τα παραπάνω οι βουλευτές/τριες του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν την ανάκληση της  υπ’ αριθμ. 108357/Ε3/21-8-2020 και την εφαρμογή μέτρων την προστασία της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας, στους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. και σύμφωνα με το σύνταγμα.