Κιλκίς
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων για το Νοσοκομείο Κιλκίς

Η Ε. Αγαθοπούλου επανέρχεται ζητώντας τα οικονομικά στοιχεία του Νοσοκομείου Κιλκίς από το Υπουργείο Υγείας

'Αρθρο της Ε. Αγαθοπούλου για το Νοσοκομείο του Κιλκίς και τις δομές υγείας του νομού.